"BUXORONEFTEGAZAVTONAQL" AJ
Manzil: Buxoro viloyati,
Kogon sh, Amir-Obod qoʻrgʻoni 4

Эълон

01 июн 2022

Э Ъ Л О Н

Ҳурматли “Buxoroneftgazavtonaql” АЖ акциядорлари!

Сизларни 2022 йил 30 июн куни соат 15.00 да ўтқазиладиган “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги 2021 йил якунлари бзйича ҳисобот умумий йиғилишига таклиф қиламиз. Йиғилиш жамиятнинг маъмурий биносида ўтқазилади.

Йиғилишга иштирок этиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларини Ўзбекистон Республикаси Марказий Депозитарийси давлат унитар корхонаси томонидан шакллантирилган реестр асосида рўйхатга олиш соат 14.00 да бошланади.

Йиғилиш кун тартиби:

1. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий ҳисобот йиғилишининг саноқ комиссияси аъзоларини сайлаш;

2. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий ҳисобот йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

3. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича фаолияти ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан бошқарув органи раисининг ҳисоботини тасдиқлаш;

4. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш;

5. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш;

6. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалари ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;

7. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тасдиқлаш ва тақсимлаш;

8. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг жойлаштирилган акцияларига дивиденд тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;

9. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

10. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг 2022 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш;

11. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;

12. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;

13. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти бошқарув органи аъзоларини сайлаш;

14. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамияти бошқарув раисини сайлаш ва у билан тузиладиган ишга ёллаш мехнат шартномасини тасдиқлаш;

15. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг 2022 йил учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш;

16. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятиниг янги тахрирдаги Уствавини тасдиқлаш;

17. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятининг “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида” ги, “Бошқарув органи тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаи стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида” ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида” ги ҳамда “Жамият Кузатув кегаши, бошқарув органи ва тафтиш комиссияси аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги янги таҳрирдаги ички Низомларини тасдиқлаш;

18. “Buxoroneftgazavtonaql” акциядорлик жамиятинингайланма маблағларини тўлдириш мақсадида хизмат кўрсатувчи банкдан узоқ ва қисқа муддатли кредит олишга рухсат бериш тўғрисида.

Жамият акциядорларидан йиғилишга фуқаролик паспорти, юридик шахслар ишончнома билан, вакиллари бўлса ўрнатилган тартибда тасдиқланган ишончнома орқали қатнашишлари, шунингдек йиғилишга оид маълумот материаллар билан танишиши учун жамият бошқарув органига мурожаат этишлари сўралади.

Мурожааат учун телефон: (8 365) 52 2 63 62

Жамият Кузатув кенгаши